Taisyklės ir sąlygos

    1. Bendrosios nuostatos.

1.1 Norėdami įsigyti reikiamų prekių internetinėje parduotuvėje www.specofkes.lt prašome susipažinti su prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis.
1.2 Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės laikytinos pirkimo – pardavimo sutartimi (toliau Sutartis) nustatanti tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę tarp pardavėjo (toliau Internetinė parduotuvė) ir kliento (toliau Pirkėjas).
1.3 Interentinės parduotuvės savininkas yra Gintaro Lisausko IDV.

     2. Sutarties sudarymas.

2.1 Sutartis tarp Internetinės parduotuvės ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo rekvizitus, pasirinkęs užsakymo apmokėjimo būdą, perskaito ir sutinka su Internetinės parduotuvės sąlygomis ir taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o Internetinė parduotuvė išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą jo nurodytu el. paštu apie užsakymo priėmimą.
2.2 Visos sudarytos sutartys saugomos Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

      3. Pirkėjo teisės.

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje laikantis šių taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų. 
3.2 Prekes Internetinėje parduotuvėje turi teisę įsigyti fiziniai bei juridiniai asmenys.

      4. Pirkėjo įsipareigojimai.

4.1 Priimti užsakytas Internetinėje parduotuvėje prekes bei sumokėti sutartą kainą už jas ir jų pristatymą, Internetinėje parduotuvėje numatytais atsiskaitymo būdais.  
4.2 Nedelsiant atnaujinti pasikeitusius Pirkėjo duomenis – telefono numerį, adresą, el. pašto adresą ir kt.

      5. Internetinės parduotuvės teisės.

5.1 Pirkėjui bandant pakenkti Internetinės parduotuvės veiklai, Internetinė parduotuvė gali sustabdyti arba apriboti galimybę naudotis jos teikiamomis paslaugomis.
5.2 Internetinė parduotuvė turi teisę neperspėjus Pirkėjų sustabdyti arba nutraukti savo veiklą bei pakeisti taisykles.  
5.3 Pirkėjui už prekes apmokant pavedimu į banko sąskaitą, užsakymo neapmokėjus per 5 darbo dienas užsakymas anuliuojamas. Užsakymas laikomas apmokėtu, kai į Internetinės parduotuvės banko sąskaitą yra pervedama visa Pirkėjo už perkamas prekes numatyta suma.

       6. Internetinės parduotuvės įsipareigojimai.

6.1 Sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2 Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu per nurodytą (sutartą) pristatymo laiką.
6.3 Susidarius sudėtingoms aplinkybėms, kai pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių nėra galimybės, Internetinė parduotuvė įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes, o Pirkėjui atsisakius, grąžinti sumokėtus pinigus.

      7. Prekių pristatymas.

7.1 Užsakytos prekės pristatomos į bet kurią Lietuvos vietovę per 1-5 darbo dienas po apmokėjimo. Prekių pristatymas vykdomas naudojantis Lietuvos pašto, Post24, Omniva, DPD savitarnos terminalų, kurjerių ir Autobusų siuntų paslaugomis. Taip pat prekės gali būti pristatomos Internetinės parduotuvės transportu, Kauno mieste – 9 eur, užmiestyje – 0,30 eur/km.
7.2 Esant poreikiui galime pasiūlyti pristatyti prekes visoje Europoje. Pristatymo kaina ir terminas nustatomi individualiai. Jei jums reikalingos prekės ne Lietuvoje respublikos teritorijoje arba ketinate įsigyti 2 vnt. arba daugiau prekių parašykite ar paskambinkite. Įvertinę prekių kiekį bei šalį, pranešime siuntimo kainą ir terminą. Siuntų pristatymo kaina priklauso nuo užsakytos prekės dydžio ir svorio.
7.3 Tais atvejais, kai Pirkėjo kontaktinė informacija (pristatymo adresas, pašto kodas, telefono numeris) yra nurodyta neteisingai, siuntos gali vėluoti, o už vėlavimą Internetinė parduotuvė neatsako.
7.4 Pirkėjui pageidaujant, yra galimybė pasirinkti užsakymo atsiėmimą iš fizinės “Darbo aprangos ir avalynės” parduotuvės, atliekant apmokėjimą pasirinkus “Atsiėmimas vietoje”. Atsiėmimo vieta adresu Kaunas, PM “Urmas” Rytinė galerija, įėjimas tarp 11 ir 12 sandėlių.  Atsiėmimas galimas “Darbo aprangos ir avalynės” parduotuvės darbo valandų metu: Darbo dienomis 9.00 – 17.00 val., Šeštadienį 9.00 – 16.00 val., Sekmadienį 9.00 – 15.00 val.

      8. Prekių grąžinimas.

8.1 Pirkėjas turi teisę grąžinti gautą prekę per 14 kalendorinių dienų po prekės gavimo, pateikus raštišką prašymą Internetinei parduotuvei, nurodant grąžinimo priežastį ir norimą kompensavimo būdą (prekės keitimas arba pinigų grąžinimas), grąžinimas vykdomas Pirkėjo lėšomis.
8.2 Grąžinamos prekės turi būti nedėvėtos, nesugadintos, pilnos komplektacijos, originalioje pakuotėje, nepraradusios prekinės išvaizdos.
8.3 Tais atvejais kai Pirkėjas gauna ne tą prekę, kurią užsakė arba nekokybišką prekę, grąžinimas vykdomas pardavėjo lėšomis.
8.4 Po prekių grąžinimo, pardavėjui įvertinus grąžintų prekių kokybę, per 14 kalendorinių dienų, grąžinami pinigai į Pirkėjo nurodytą sąskaitą. Kai grąžinama tik dalis pirktų prekių, grąžinimo išlaidos nekompensuojamos.
8.5 Grąžinimo adresas: “Darbo aprangos ir priemonių parduotuvė”, PM “Urmas”, Rytinė galerija, tarp 11 ir 12 sandėlių, Pramonės pr. 16, Kaunas LT-51186

      9. Atsakomybė.

9.1 Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Internetinė parduotuvė dėl Pirkėjo tikslių duomenų registracijos formoje nebuvimo, už atsiradusius padarinius neatsako.
9.2 Pirkėjas pilnai atsako už veiksmus ir atsiradusias pasekmes naudojantis Internetine parduotuve. Pirkėjo prisijungimo duomenų perdavimas tretiesiems asmenims yra draudžiamas. Prisijungimo duomenis perdavus tretiesiems asmenims, Pirkėjo atsakomybė už atsiradusias pasekmes išlieka.
9.3 Internetinė parduotuvė neatsako už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net ir tuo atveju jei Pirkėjas patenka į minėtus puslapius per Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas. 
9.4 Vienai iš sutarties šalių nukentėjus ir atsiradus žalai, kaltoji šalis atsako pagal Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančius įstatymus ir teisės aktus, o atsiradusi žala nedelsiant turi būti atlyginta.

    10. Informacijos valdymas ir asmens duomenų apsauga.

10.1 Internetinės parduotuvės rekvizitai nurodyti skiltyje „Kontaktai“.
10.2 Internetinė parduotuvė informaciją Pirkėjui siunčia registracijos duomenyse nurodytu elektroniniu paštu. Klientui pageidaujant, informacija gali būti siunčiama kitais informacijos pateikimo kanalais.
10.3 Pirkėjo duomenys saugomi remiantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

    11. Baigiamosios nuostatos.

11.1 Šios Internetinės parduotuvės taisyklės ir sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimus.
11.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, pirmiausia sprendžiami laikantis sveiko proto, sąžiningumo, bendradarbiavimo principu, bei derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.